cz - en   

O webu

 

Prohlášení o obsahu webu a Podmínky použití
Některé informace na tomto internetovém serveru nemusí být správné z důvodu změn produktů, ke kterým mohlo dojít po uvedení na trh. Některé popisované nebo vyobrazené věci, návrhy nebo další dokumentace nemusí být k dispozici. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez upozornění změny textů, popisů i fotodokumentace. Informace na tomto internetovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou". V žádném případě nebude společnost FUTURAMA ASSETS I a.s., FUTURAMA ASSETS II a.s., FUTURAMA ASSETS III a.s., nebo správce webu, Idealab s.r.o. odpovědná žádné straně nebo za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody z důvodu jakéhokoli použití tohoto internetového serveru, nebo jakéhokoli jiného odkazovaného internetového serveru, včetně, bez omezení, jakékoli ztráty zisků, přerušení obchodování, ztráty programů nebo jiných dat na vašem systému pro zpracovávání informací nebo jinak, a to i v případě, že jsme byli výslovně upozorněni na možnost takového poškození. Společnost FUTURAMA ASSETS I a.s., FUTURAMA ASSETS II a.s., FUTURAMA ASSETS III a.s., neposkytuje žádné záruky a/nebo reprezentace o žádném jiném internetovém serveru, ke kterému byste mohli získat přístup prostřednictvím tohoto serveru. Informace na tomto internetovém serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace obsažené na tomto internetovém serveru se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění nebo povinnosti.

Ochrana dat a nakládání s Vašimi osobními údaji
Než zadáte osobní údaje, budete přesměrování na náš zabezpečený server. Takto bude zajištěno, že údaje, které zadáte na našich stránkách, budou zakódovány, než budou přeneseny prostřednictvím internetu. 
Tyto webové stránky můžete běžně navštěvovat, aniž byste nám sdělovali, kdo jste, nebo jakékoliv jiné informace o sobě. Budeme se vás dotazovat na informace o vás výhradně v následujících případech:

- Když budete chtít odebírat newsletter Futurama News.
- Když se budete chtít zúčastnit některé ze soutěží nebo promo akcí 
- Když nás budete kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek.

V těchto případech se vás ptáme na jméno, adresu, e-mailovou adresu a případně další informace, které potřebujeme. 

FUTURAMA ASSETS I a.s., FUTURAMA ASSETS II a.s., FUTURAMA ASSETS III a.s., i správce webu Idealab, s.r.o. chrání osobní informace uživatelů svých webových stránek s velkou péčí. Děláme vše, abychom zajistili ochranu vašich dat. Osobní data, která nám poskytujete, shromažďujeme a ukládáme podle přísných právních předpisů pro ochranu dat a v souladu s ustanoveními směrnice o ochraně dat EU. Sbíráme informace o vás ze dvou důvodů: zaprvé, abychom vyřídili vaše požadavky, a zadruhé, abychom vám nabídli co nejlepší služby. FUTURAMA ASSETS I a.s., FUTURAMA ASSETS II a.s., FUTURAMA ASSETS III a.s.,  i správce webu Idealab s.r.o. ukládá následující informace o vaší osobě: Vaše jméno / E-mailová adresa / Vaše IP adresa

Pokud máte dotazy nebo připomínky k ochraně dat na tomto webu, obraťte se prosím na: info@futuramanews.cz 

Použití Vašich osobních údajů
Vámi poskytnuté osobní údaje ukládáme a vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách nám dáváte výslovný souhlas s využitím pro reklamní účely, např. mailing. Třetí osoby nemají k vašim osobním údajům přístup. Mezi třetí osoby nepatří fyzické či právnické osoby, jejichž prostřednictvím realizujeme naše služby.

Odstranění vašeho jména z našeho seznamu adres
Jste oprávněni k přístupu a provádění změn svých údajů. Můžete nás rovněž kdykoli požádat o vyřazení svého jména a adresy z příštích mailingových akcí, včetně oznámení o nových výrobcích a zvláštních nabídkách, a to neformálním dopisem či e-mailem. Svou žádost se jménem a úplnou adresou zašlete na naši výše uvedenou adresu nebo na info@futuramanews.cz

FUTURAMA ASSETS I a.s., FUTURAMA ASSETS II a.s., FUTURAMA ASSETS III a.s., Praha, 2010-2017.